Ovládání domácího mandlu

Ovládání domácího mandlu je jednoduché natolik, že by ji zvládlo malé dítě (přesto nedoporučujeme nechávat děti u rozehřátého mandlu bez dozoru). Kvalitní domácí mandly z naší nabídky (Pfaff, Ironnette, Miele a Zetina) jsou si ovládáním velmi podobné.

Domácí mandl přivezete na vybrané místo a po odjištění pojistky ho rozložíte jediným plynulým pohybem. Po zapojení do běžné zásuvky a zapnutí navolíte požadované funkce, např. stupeň nahřátí topného tělesa. Teplotu mandlu vybíráte podle materiálu, který chcete žehlit. Pro syntetické materiály zvolte nízkou teplotu, pro len naopak nejvyšší. Od stupně teploty vhodného pro vlnu můžete využívat také funkci napařování, pokud je jí váš domácí mandl opatřen. Pro napařování nalijte požadované množství vody do zásobníku na vodu.

Vyčkejte, než se topné těleso dostatečně nahřeje (popř. než se vytvoří pára). Kontrolky by v této fázi měly svítit nepřetržitým světlem. Můžete začít mandlovat. Přítlačný válec se ovládá nožním pedálem. Žehlené prádlo přiložte k žehlicí ploše a sešlápněte pedál. Lehké sešlápnutí pedálu přitlačí válec k žehlicí ploše. Silnější sešlápnutí pedálu spustí rotaci válce, čímž se zároveň začne posouvat látka. Pro žehlení manžet, límečků atp. pouze lehce sešlápněte pedál a nechte válec přimáčknout látku k žehlicí ploše. Pro žehlení větších kusů látek držte pedál sešlápnutý a nechte látku volně plynout podél válce a žehlicí plochy. Na druhé straně vyjede dokonale vyžehlená. Domácí mandl může rotovat pomalu i rychleji. Pro maximální rychlost sešlápněte pedál co nejvíce.

S domácím mandlem s napařováním budete schopni perfektně vyžehlit i přesušené prádlo ze sušičky. Intenzita páry se zpravidla dá navolit v několika stupních (podrobně prostudujte návod k vašemu modelu domácího mandlu). Pro napařování můžete v použít destilovanou vodu, nebo pokud je uvedeno v návodu, také kohoutkovou vodu. Domácí mandly s napařováním, které umožňují využívat kohoutkovou vodu, mají v příslušenství tzv. patronu, která zajišťuje optimální vlastnosti vody pro použití v mandlu. Při použití kohoutkové vody se proto ujistěte, že patrona je vždy na místě a plná.

Kvalitu vody zpravidla hlídá senzor, který vás upozorní, pokud by tvrdost vody přesáhla bezpečnou hodnotu. Příliš tvrdá voda by způsobila vodní kámen v generátoru nebo v parním rozvodu, zapříčinila by jejich ucpávání a následnou nutnost servisu. Zkontrolujte v návodu přiloženému k vašemu modelu mandlu, zda je váš model tímto senzorem vybavený. Pokud senzor zabliká, ihned vypněte páru a po vychladnutí mandlu vyprázdněte nevhodnou vodu ze zásobníku. Pro mandlování s napařováním dále nepoužívejte kohoutkovou vodu, pouze ověřenou destilovanou vodu. Zkontrolujte také stav vaší patrony.


Domácí mandly jsou vybaveny nejrůznějšími bezpečnostními prvky proti popálení, přiskřípnutí prstů nebo výpadku proudu. V případě, že během mandlování dojde k přerušení elektrického proudu, k vyproštění prádla nepoužívejte hrubou sílu. Většina domácích mandlů je vybavená bezpečnostní pákou, za kterou zatáhnete a uvolníte válec.